Tankbil

Med våra tankbilar transporterar vi Bitumen, en nödvändig beståndsdel vid asfaltstillverkning, till asfaltsverk. Vi transporterar även industribitumen till takmembranstillverkare och emulsioner till vägbyggen.

Har du frågor eller funderingar?