Hjullastare

Servicearbete med hjullastare
I miljöhänseende är vi mycket stolta över vår maskinpark, då samtliga hjullastare är miljöanpassade VOLVO. Hjullastarna är dels en del av transportområdet, då de utgör en viktig länk i flertalet transportlösningar, men de är givetvis även en fristående del i företaget. De uppdrag vi har idag är att lasta och lossa vid byggarbetsplatser, terminalhantering, blanda och sortera avfall och restprodukter som till viss del skall återvinnas. På vintrarna sköter vi snöröjning åt företag runt om i kommunen.

Har du frågor eller funderingar?