Flisbil

Med våra flisbilar förser vi värmeverk och industripannor med eldningsmaterial, såsom bark och flis.
Vi transporterar även virke från sågverk till exporthamnar.

Vi erbjuder terminalhantering av biobränsle.

Har du frågor eller funderingar?