Tjänster

Transportlösningar

Idag rullar elva av våra transportfordon och fyra av våra hjullastare på svenska vägar och arbetsplatser.
Modern teknik, och kompletterande hjullastare, ger flexibilitet och bredd vad det gäller transporter och transportlösningar. På flera fordon har vi laxolås, vilket innebär att vi kan alternera mellan bur och tank. På så sätt kan vi anpassa oss efter säsongen, på somrarna kör vi bitumen och på vintrarna eldningsflis. Lastbilarna i kombination med hjullastarna gör att vi kan erbjuda våra kunder flexibla transportlösningar.

Med vår åkeriverksamhet är vi en viktig del i flertalet kedjor i samhället eftersom vi:

  • Transporterar Bitumen, en nödvändig beståndsdel vid asfaltstillverkning, till asfaltsverk
  • Transporterar Industribitumen till takmembranstillverkare
  • Transporterar Emulsioner till vägbyggen
  • Förser värmeverk och industripannor med eldningsmaterial, såsom bark och flis
  • Erbjuder terminalhantering av biobränsle
  • Med våra hjullastare sköter vi renhållning och snöröjning
  • Transporterar virke från sågverk till exporthamnar
  • Budbilstransporter för företag och industrier, även internationella

Administration & ledning

Reskontra, fakturering och redovisning sköts från vårt kontor på, Örnatorget, Hyltebruk.

Har du frågor eller funderingar?