Om företaget

Företagets grundande

B & M Bengtssons Åkeri AB är ett företag som är väl etablerat på transportmarknaden. Grunden till företaget lades redan 1973, då Bengt Bengtsson investerade i sin första lastbil. Sedan dess har det slitits många däck och gamla trotjänare har byts ut mot nya moderna ekipage. 1988 gick Magnus Bengtsson ut transporttekniskt gymnasium på Kattegattsskolan i Halmstad och började arbeta i åkeriet. Elva år senare bildade han och Bengt tillsammans aktiebolag och företaget blev B & M BENGTSSONS ÅKERI AB.

Idéer & strävan

Vi vill aldrig sluta att utvecklas som företag! Vi tror att vi ständigt kan förbättra alla områden inom företaget. Med ett pågående ISO-certifieringsarbete, enligt ISO 9002 och 14001, jobbar vi med centrala frågor kring:

Miljö

Miljömedvetenheten inom företaget har funnits under en längre tid. Vid varje nyinvestering sedan början på 90-talet har vi tagit miljön i beaktande vilket har medfört att samtliga fordon och maskiner, utom en, har hög miljöklass. Vi anser att vårt ansvar för miljön är stort och vi arbetar därför efter en miljöplan och miljöpolicy som vi har upprättat. Vi har även ett samarbete med företagshälsovård då vi anser att arbetsmiljöfrågor ingår i miljöarbetet och vi tycker det är viktigt att arbeta aktivt med dessa frågor.

Säkerhet

Med ADR-transporter i företaget växer ansvaret för säkerhetsfrågor. De som arbetar i företaget har goda kunskaper inom säkerhetsfrågor men uppdateras kontinuerligt t.ex om våra kunders krav på säkerhet. Vad gäller säkerhetsfrågor har vi även ett samarbete med Sveriges Åkeriföretag Halland.

Kvalitet

Kvalitet är ett vida omdiskuterat begrepp som vi inte tar lätt på. Att ha god kvalitet på företaget och på de arbeten vi utför är förstås vår strävan MEN vad är då god kvalitet? Det kan många ha synpunkter på! Stora som små frågor är involverade i vårt kvalitetsarbete, t.ex. Hur uppfattar våra kunder kvaliteten i företaget? Vilka system kan vi upprätta för att förbättra kvaliteten på verksamheten? Hur skall vi sortera våra papper i bilarna och på kontoret?

Vårt delmål är ISO-certifiering men vårt huvudsakliga mål är hållbar utveckling!

Har du frågor eller funderingar?