Tankbil

Med våra tankbilar transporterar vi Bitumen, en nödvändig beståndsdel vid asfaltstillverkning, till asfaltsverk. Vi transporterar även industribitumen till takmembranstillverkare och emulsioner till vägbyggen.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss